English     Shqip
PROGRAMI
KETE JAVE
Javen Tjetr far ka sot
Nentor 2014
E Diele
Nentor 23
E Hn
Nentor 24
E Mart
Nentor 25
E Mrkur
Nentor 26
E Enjte
Nentor 27
E Premte
Nentor 28
E Shtun
Nentor 29
 
 • 00:00
 • 00:30
 • 01:00
 • 01:30
 • 02:00
 • 02:30
 • 03:00
 • 03:30
 • 04:00
 • 04:30
 • 05:00
 • 05:30
 • 06:00
 • 06:30
 • 07:00
 • 07:30
 • 08:00
 • 08:30
 • 09:00
 • 09:30
 • 10:00
 • 10:30
 • 11:00
 • 11:30
 • 12:00
 • 12:30
 • 13:00
 • 13:30
 • 14:00
 • 14:30
 • 15:00
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:30
 • 17:00
 • 17:30
 • 18:00
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:30
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:30
 • 22:00
 • 22:30
 • 23:00
 • 23:30
Lajme
...
Lajme
...
Emisioni Gatimit "Koha per te shijuar"
...
Emisioni Gatimit "Koha per te shijuar"
...
LAJME
...
LAJME
...
SERIAL PER FEMIJE BAKSTER
...
SERIAL PER FEMIJE BAKSTER
...
LAJME
...
LAJME
...
SERIALI TURK 1001 NET
...
SERIALI TURK 1001 NET
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA
...
LAJME
...
LAJME
...
EMISIONI I GATIMIT KOHA PER TE SHIJUAR PERMBLEDHJE
...
EMISIONI I GATIMIT KOHA PER TE SHIJUAR PERMBLEDHJE
...
LAJME
...
LAJME
...
Film artistik
...
Film artistik
...
SERIALI DRAMATIK SULEJMANI I MADHERISEM rts
...
SERIALI DRAMATIK SULEJMANI I MADHERISEM rts
...
LAJME
...
LAJME
...
REALITY SHOW "America`s next top model" Sez.2 ep. 5
...
REALITY SHOW "America`s next top model" Sez.2 ep. 5
...
FILM ARTISTIK
...
FILM ARTISTIK
...
LAJME
...
LAJME
...
FILM
...
FILM
...
SERIALI DRAMATIK SULEJMANI I MADHERISEM
...
SERIALI DRAMATIK SULEJMANI I MADHERISEM
...
LAJME
...
LAJME
...
LAJME
...
SERIAL VIZATIMOR XHORXH KURIOZI
...
SERIALI TURK 1001 NET
...
LAJME
...
REALITY SHOW America's next top Model sez. 5, ep. 1-2
...
EMISIONI TARGET rts
...
LAJME
...
EMISIONI I GATIMIT KOHA PER TE SHIJUAR
...
LAJME
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA
  ...
DOKUMENTAR Oazet e Oqeanit
...
LAJME
...
TARGET
...
LAJME
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA
 ...
SERIALI TURK FATMAGYL
 ...
LAJME
...
Serial "Ura" ep.9
...
LAJME
...
Lajme
...
SERIALI TURK FATMAGYL RTS
...
LAJME
...
SERIAL VIZATIMOR XHORXH KURIOZI
...
SERIALI TURK 1001 NET
...
LAJME
...
TELENOVELE SANTA DIABLA
...
TARGET rts
...
LAJME
...
EMISIONI I GATIMIT KOHA PER TE SHIJUAR
...
LAJME
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA
...
SERIALI TURK FATMAGYL
...
LAJME
...
Emisioni "Portofol"
...
LAJME
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA
...
SERIALI DRAMATIK SULEJMANI I MADHERISEM
...
LAJME
...
Serial "Rekrutet Blu" ep.1
...
Lajme
...
EMISIONI I GATIMIT KOHA PER TE SHIJUAR
...
LAJME
...
SERIAL VIZATIMOR XHORXH KURIOZI
...
SERIALI TURK 1001 NET
...
LAJME
...
TELENOVELE SANTA DIABLA
...
Emisioni "Portofol" rts
...
LAJME
...
EMISIONI I GATIMIT KOHA PER TE SHIJUAR
...
LAJME
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA RTS
...
SERIALI DRAMATIK SULEJMANI I MADHERISEM rts
...
LAJME
...
Emisioni "TARGET"
...
LAJME
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA
...
SERIALI TURK FATMAGYL
...
LAJME
...
Serial "Rekrutet Blu" ep.2
...
Lajme
...
Seriali Turk "Fatmagyl" rts
...
LAJME
...
SERIAL VIZATIMOR XHORXH KURIOZI
...
SERIALI TURK 1001 NET
...
LAJME
...
TELENOVELE SANTA DIABLA
...
Emisioni "TARGET" rts
...
LAJME
...
EMISIONI I GATIMIT KOHA PER TE SHIJUAR
...
LAJME
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA RTS
...
SERIALI TURK FATMAGYL
...
LAJME
...
Emisioni "TARGET"
...
LAJME
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA
...
FILM ARTISTIK
...
LAJME
...
"Rekrutet Blu" ep.3
...
Lajme
...
Emisioni I Gatimit "Koha per te shijuar"
...
Leximi Gazetave
...
LAJME
...
SERIAL VIZATIMOR XHORXH KURIOZI
...
SERIALI TURK 1001 NET
...
LAJME
...
KONCERT "When in Rome''
...
Emisioni "TARGET"
...
LAJME
...
EMISIONI I GATIMIT KOHA PER TE SHIJUAR
...
LAJME
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA RTS
...
KONCERT "Pink"
...
LAJME
...
Emisioni "TARGET"
...
LAJME
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA
...
SERIALI DRAMATIK SULEJMANI I MADHERISEM
...
LAJME
...
Serial "Rekrutet Blu" ep.4
...
Lajme
...
KOHA PER TE SHIJUAR
...
LAJME
...
SERIAL VIZATIMOR XHORXH KURIOZI
...
LAJME
...
SERIALI TURK 1001 NET
...
SERIALI GREK ENDRRA TE VJEDHURA
...
Emisioni "TARGET" rts
...
LAJME
...
EMISIONI I GATIMIT KOHA PER TE SHIJUAR PERMBLEDHJE
...
LAJME
...
DOKUMENTAR THESARET E ARTIT TE SHENJTE
...
SERIALI DRAMATIK SULEJMANI I MADHERISEM rts
...
SERIALI TURK FATMAGYL rts
...
LAJME
...
REALITY SHOW America's next top Model sez. 5, ep. 3
...
Film artistik
...
LAJME
...
FILM
...